Artikellista Bas


Bildskärms-
typografi 1995

Inledning

Fixerad typografi

Antikva & linjär

Krav på skärmfont

Inte bara Geneva

Lysande rubriker

Kantutjämning

Färgglad typografi

Faktaruta

 

 

Antikvor fungerar i allmänhet dåligt som brödtext på skärmen, alltså i grader från 13 punkter och nedåt. De egenskaper som gör dem vackra och läsbara i tryck har direkt motsatt effekt i brödtext på bildskärmen. Serifferna binder i trycket samman tecknen till ordbilder, men på skärmen blir de ett brus av överdimensionerade klumpar som förvränger tecknen och skapar en grötig textmassa.


I tryck ger variationerna mellan tunna och tjocka linjer en varierad och vacker bild som stimulerar ögat och även särskiljer tecknen. På skärmen försvinner dessa variationer, så att antikvorna tenderar att bli dåligt formgivna linjärer med tunga klumpar av seriffer, eller i bästa fall dåliga avbildningar av den tryckta stilen.Det finns dock några undantag. Lucida Bright fungerar hyfsat som serif-typsnitt på Mac och för Windows är Times Ten Roman och MS Serif väl anpassade för skärmläsning.
Linjärer

Linjärer gör sig i allmänhet bättre på bildskärmen, eftersom deras enklare teckenformer bättre kan återges i skärmens punktmatriser. Men om man väljer en linjär som man tycker är vacker och läsbar i tryck blir man ofta besviken på dess uppträdande på skärmen.

Dels skiljer sig teckenformerna en hel del från de tryckta tecknen, dels är den riktigt svårläst eftersom teckenmellanrummen är alltför små och dessutom ojämna och gluggiga. Och kan man inte själv styra radavståndet blir även det alleles för litet. Den vackra linjären blir ett fult och oläsligt gytter av linjer. Därför väljer man Geneva på Mac, och Arial eller MS Sans Serif i Windows.


Stefan Lundhem