Artikellista Bas


Bildskärms-
typografi 1995

Inledning

Fixerad typografi

Antikva & linjär

Krav på skärmfont

Inte bara Geneva

Lysande rubriker

Kantutjämning

Färgglad typografi

Faktaruta

 

 


Möjligheten till färgtypografi bör tas till vara, inte bara för färgens skull, som är ett måste i presentationer av idag, utan för att medvetet skapa variation och framhäva ett budskap. Kantutjämnade och färgade tecken mot matchande färgad bakgrund kan öppna nya möjligheter för formgivaren. Här är färgen gratis och skärmens rika färgskala blir också slutproduktens - för en gångs skull får vi äkta WYSIWYG. (Nåja, om man inte byter plattform och går från Mac till PC, men det tar vi en annan gång.)

För tillfället ser man kanske mer missbruk än bruk av dessa möjligheter, men det är som alltid ett övergångsfenomen. De allmänna principerna för färgtypografi är i grunden desamma som i svartvit tryckt typografi: återhållsamhet och eftertanke. Varje element är direkt eller indirekt bärare av ett budskap, men det har inget värde i sig; det ska bidra till bildens övergripande syfte och vara avpassat till övriga element i bilden och till produktens syfte som helhet. (Låter stort men är rätt självklart egentligen.) Det är ofta fokusering på enstaka häftiga färger och effekter som drar ned färgtypografin. Med början i bilden nedan kan Du följa en serie av häftigare och meningslösare varianter av vinjettbilden.
Laddade färger

Färger och färgkombinationer är laddade med budskap från vår övriga miljö, något man givetvis utnyttjar men också begränsas av i val av färg. I en skärmvisning bör man arbeta med ett urval färger och färgkombinationer som ges sina särskilda betydelser. Vid valet av färg bör man visserligen inte stirra sig blind på den typografiska aspekten, men det finns goda skäl att beakta den på ett tidigt stadium.

Bakgrundsfärger har också olika psykologiska effekter. Blått och ljust grönt verkar lugnande, medan rött verkar tröttande och väcker aggressiva känslor, vilket man lämpligen ska spara till rätt tillfälle. Gult är en positiv färg, som verkar stimulerande på fantasi och kreativitet.

Vissa färgkombinationer fungerar garanterat bra ut typografisk synpunkt, nämligen svart, gult, rött och blått. Det är ingen slump att det är dessa färger som används i våra trafikskyltar. Svart brödtext på gul botten är en lösning som allmänt kan rekommenderas. Den gula färgskalan kan sträckas rätt långt, från en tunn ljusgul färg som inte väcker uppmärksamhet till mättad gul som går mot brunt. Svart text kan även fungera som brödtext på ljusblå botten. Här använder man helt enkelt den traditionella trycktypografins metoder. Nedan ser du tre exempel, och Du kan också se lite andra varianter.


 För text i större grader, för skyltar och rubriker, gör sig även rött, i synnerhet mörkare och mättade färger, samt blått mot gul botten. Gul och röd text fungerar bra på ljusblå botten och ger en kraftull effekt på mörkare blått, alltfifrån klarblått till djupt blålila. På djupröd botten ger klargula och mättade gula tecken en stark effekt. Hård effekt och ändå bra läsbarhet i större grader ger gul eller röd text på svart botten. Samtliga dessa lösningar ger olika budskap, men alla är beprövade och fungerar bra ur lässynpunkt.

På trafikskyltar används ofta kombinationen blått och vitt, men det fungerar inte med samma framgång på bildskärmen. Rent allmänt är vit text på mörk botten inte så lyckat genom att den vita färgen tycks spridas så att teckenkonturen blir oklar och orolig, och texten känns svårläst genom det skarpare ljus som möter ögonen i texten. Om man kompenserar med fetare stil bör man se upp så att tecknen inte beckar igen.

Mot en ljus och orolig bakgrund är dock en svart platta med vit eller gul text utmärkt, för att bryta av mot bakgrunden. Vit text mot blå platta ger dock alltför liten kontrast. Antikvor gör man bäst i att undvika, de blir svårläsliga genom att seriffer och tunna hårstreck suddas ut. I dessa sammanhang fungerar enkla och robusta linjärer bäst, halvfeta versioner kan vara utmärkta. Futura är dock inte att rekommendera eftersom tecknen inte är tillräckligt särskiljande och i fet vikt blir den riktigt jobbig.

Nå, det här är några tumregler, men ingen regel är utan undantag. Du hittar bäst lämpliga lösningar genom att studera goda och dåliga exempel. En surfrunda på Weben är en bra lektion.

 Stefan Lundhem