Artikellista Bas


Bildskärms-
typografi 1995

Inledning

Fixerad typografi

Antikva & linjär

Krav på skärmfont

Inte bara Geneva

Lysande rubriker

Kantutjämning

Färgglad typografi

Faktaruta

 

 

|F|i|x|e|r|a|d| eller redigerbar skrift

Redigerbara texter använder typsnitt som är installerade i datorn, systemtypsnitt eller skrivartypsnitt. Finns skärmfonter till typsnitten används de, annars visas teckenkonturen så gott det går via ATM eller TrueType. (Se Faktaruta)

Fördelarna med installerade typsnitt är att de kan användas för interaktiva syften, när användaren ska skriva in texter eller texter ändras av användaren. De tar mindre minne och visas snabbare, eftersom de är installerade i datorn. De kan färgläggas och bearbetas med vissa effekter men de kan inte hanteras lika fritt med specialeffekter. För producenten har de fördelen att texterna kan bearbetas under arbetets gång.

Den största nackdelen är att producenten förlorar kontroll över typografin i den färdiga produkten. Internet är ett exempel på detta. De begränsar också producentens typografiska rörelsefrihet, om man förlitar sig på systemtypsnitten som alltid finns installerade på Macen eller i Windows. I annat fall måste typsnitten levereras med visningen och garanti finnas för att användaren verkligen installerar dem i sin dator. Arbetar man i skilda miljöer, måste man i förhand anpassa den typografiska utformningen och valet av typsnitt så att man får samma läsbarhet och textutrymme i de olika miljöerna.

En lämplig lösning kan vara ett arbeta med redigerbar typografi tills det är dags att gå i produktion och sista korr är läst, och då frysa texterna till bilder.

 

 Stefan Lundhem