Artikellista Bas

Bildskärms-
typografi 1995

Inledning

Fixerad typografi

Antikva & linjär

Krav på skärmfont

Inte bara Geneva

Lysande rubriker

Kantutjämning

Färgglad typografi

Faktaruta

 

 


Kantutjämning är en teknik för att ta bort den sågtandseffekt som en punktuppbyggd bildkontur kan ge på bildskärmen, genom att kantigheterna löses upp av pixlar i en tonskala mellan tecknets färg och bakgrundens. I riktigt stora tecken behövs det egentligen inte och i brödtext ger den lite väl suddig text, men i normala rubriker och logotyper är det både en nödvändighet och en tillgång. Bilderna förtydligar nedtoningen av teckenkonturen.

 

Kantutjämningen utförs bäst i PhotoShop, genom att skriva in text där och klicka för kantutjämning. Behöver man redigera tecknen för en logga, kan man skriva texten i Illustrator, göra om den till teckenkontur och bearbeta tecknen som bilder, spara det hela i EPS-format och ta upp det i PhotoShop, som automatiskt kan ge en fin kantutjämning vid importen. Sådana tecken blir lite kraftfullare än de som skrivs direkt i PhotoShop, vilket för det mesta är en fördel i dessa sammanhang. Kantutjämning kan också göras i Director i tre olika nivåer, men i Director 4 är den är antingen är otillräcklig eller suddar till hela tecknet. (Detta ska vara &aringtgärdat i Direcot 5, se artikel i CAP.) Även i FontStudio kan kantutjämnade typsnitt tecknas.

 


Kantutjämning och bakgrund

Kantutjämningen måste avpassas mot den bakgrund som tecknen ska ha i visningen. I PhotoShop fungerar kantutjämningen från svart eller mörk text utmärkt mot olika slags färgbottnar.

Tonskalan tar automatiskt upp den underliggande färgen i en skala från tecknets färg till bottenfärgen. Detta är både en tillgång och ett problem. Lägger man de kantutjämnade tecknen på en vit bakgrund, blir utjämningen en gråskala mot vitt, på en röd bakgrund en svartröd tonskala. När man flyttar dessa tecken till sitt visningsprogram kan det uppstå problem om de används mot en annan bakgrund än de skapats på i PhotoShop.

Läggs tecken med gråskala i kantutjämningen på ett rött underlag ger gråtoningen ljusa pixlar i ytterkonturen. På motsvarande sätt skapar den rödsvarta toningen problem på andra underlag än rött. Bäst blir resultatet om man kan göra både text och färgplatta i PhotoShop, varvid man använder lager-funktionen för att kombinera text med olika bakgrunder, så som skett med färgplattorna i nästa kapitel.

I annat fall kan man skapa de kantutjämnade tecknen på en bottenfärg som motsvarar den som används i visningen, varefter man tar bort bottenfärgen och sparar endast de kantutjämnade tecknen som bild. Men se till att inte välja "kantutjämning" när du markerar bottenfärgen i PhotoShop, ty med denna inställning plockas även de fint tonade utjämningspixlarna bort och tecknen blir tämligen kantiga och malätna.

En annan väg är att använda gråtonad kantutjämning som färgläggs med fyllningsalternativet Färg i PhotoShop, vilket ger ett bra om än inte identiskt resultat. Vi har här talat om svarta tecken med kantutjämning avpassad för olika bakgrunder. Att svarta tecken med grå kantutjämning kan färgas om helt och hållet med fungerande kantutjämning och vid behov inverteras behöver väl egentligen inte sägas.

 


Egna kantutjämnade typsnitt

Det går att göra speciella kantutjämnade och färgade typsnitt, eller varianter av befintliga typsnitt, för bruk i skärmvisningar. Till FontStudio kan man importera punktuppbyggda tecken som kantutjämnats och färglagts i PhotoShop, men man kan också färglägga svartvita tecken och rita egna färgade tecken direkt i programmet. Det går att arbeta med olika paletter, så att man kan ha färgade tecken i olika grader eller flera färger i samma grad. Ett sådant typsnitt ger en avsevärt bättre textåtergivning än de vanliga skärmfonterna. För bruk i större skala kan det vara en tillgång, eftersom man kan skriva in texten direkt i presentationsprogrammet, utan att behöva skapa PICT-bilder i ett ritprogram. En fördel är att man kan framställa sådana skärmtypsnitt i teckenstorlekar som inte finns levererade med typsnittet. Min testfont Skaplig gjordes som en variant av Shelley i formatet TrueType, med färgad kantutjämnad skärmfont i 32 punkter och en svartvit 32 punkters skärmfont, som framställdes via Illustrator och PhotoShop. Den fungerar utmärkt som text i Macromedia Director, där QuickDraw används, men i Paint-fönstret, försvinner färg och kantutjämning. Sådana kantutjämnade och färglagda skärmtypsnitt kan sedan bearbetas med visningsprogrammets funktioner för bildeffekter, såsom invertering. Lösningen har dock vissa nackdelar. I Director går det dessvärre inte att frysa färgtecknen till bilder, och typsnittet måste levereras med presentationen. För att typsnittet ska fungera bra bör det förutom färgversionen ha en svartvit skärmfont och konturtecken, vilket innebär upphovsrättsliga problem.

 Stefan Lundhem