Formatmallar

Lär dig CSS

Bakgrund

–Webbläsarens mall

–Netscapes format

–CSS introduceras

–CSS påbjuds

–Verktyg

–Mer om CSS

–Litteratur

Detta är CSS

–Intern / extern

–Kaskaden

–Utskriftsmall

–Radindrag

–Terminologi

–Selektorer

–Släktselektorer

–Pseudoklasser

–Gruppering

–Kombinationer

–DIV o SPAN

–Färger

–Typografiska mått

–Typografin

–Block-egenskaper

–Utmärkning

–Box-modellen

–Box-egenskaper

–Positionering

Övning

–Exempelsida

–Skapa sidan

–Skapa formatmallen

–Skapa klasser

–Textlänkar

–Skapa satsyta, DIV

–Relativa mått

–Generellt i BODY

–SPAN i texten

–Överkurs 1: "Faktaruta"

–Överkurs 2: "Utsluten sats"

–Överkurs 3: "Utskriftsmall"

–Överkurs 4: "Navigationsruta"

–Överkurs 5: "Navigationslänkar"

–Överkurs 6: "Gruppering"Artiklar

Baskerville

Caslon

Cloister Old Style

Formatmallar CSS

Frakturen

Garamond

Jenson MM

Minion MM

MultipleMaster

Myriad MM

Pekpinnar 1

Pekpinnar 2

Poynter

RailwayType & Agenda

Tidningstypsnitt

Webbfonter

Webbtypografi

1 2 3 4

Storleksproblem

Typtrivsel

God typografi i Word (pdf)

Bildskärms-
typografi 1995
 

Lär dig formatmallar för webben

En grundtanke bakom CSS är att det ska vara lätt att lära sig och lätt att använda – och det är det också. På mindre än en halvtimme kan du skapa goda typografiska formatmallar, och med någon halvtimme till behärskar du CSS.

I syfte att bidra till bättre typografi på webben presenteras här en liten kurs i CSS. Den bygger på ett antal steg, från det enkla och grundläggande, till mer avancerade funktioner. Du kan hoppa av när du tycker att du lärt dig tillräckligt för dina behov. Du kan hoppa in i överkurserna om du redan behärskar grunderna i CSS.

Artikeln "Bakgrund" ger förklaring till en hel del underligheter när det gäller formgivning på webben, och övertygar dig att använda formatmallar.

Artikeln "Detta är CSS" kan du betrakta som en manual som förklarar vad det är du sysslar med. Den är omarbetad sedan 021111.

Övningen är inriktad på style-funktionerna i Dreamweaver 4 – inte för att Dreamweaver är bäst, utan för att de är tillräckligt bra för att komma igång med CSS, och för att denna webbeditor har störst spridning på PC och Mac.

Bäst är att arbeta med en style-editor som kan ta vara på hela kraften i CSS, t.ex. TopStyle från >www.bradsoft.com>

Lämpligast skriver du ut Övnings-sidan innan du går in övningen. Kolla exempel-sidan. Formatmallen finns på adressen >www.fyrisfonts.com/artiklar/css/ovning/standardstil1.css>. Om du har TopStyle installerat öppnas formatmallen i programmet.

Lycka till

Stefan

 

© Text och illustrationer Stefan Lundhem

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 021111 - - - >