Artiklar

Baskerville

Caslon

Cloister Old Style

Formatmallar CSS

Frakturen

Garamond

Jenson MM

Minion MM

MultipleMaster

Myriad MM

Pekpinnar 1

Pekpinnar 2

Poynter

RailwayType & Agenda

Tidningstypsnitt

Webbfonter

Webbtypografi

1 2 3 4

Storleksproblem

Typtrivsel

God typografi i Word (pdf)

Bildskärms-
typografi 1995
 

Artiklar

Sedan hösten 1988 har jag skrivit artiklar inom desktop-publishing, typografi och webbpublicering. Artiklarna har främst publicerats i tidskrifterna CAP&Design, Svenska MacPressen och DtP.

Många av dessa artiklar har idag bara ett historiskt intresse, eftersom de behandlar programvara och metoder som inte är aktuella idag. Andra artiklar, som rör typografi och typsnitt,  har ett visst informationsvärde ännu idag. Här finns ett urval av sådana artiklar från perioden 1991–1999. (Artiklar publicerade senare läser du lämpligast i tryck i CAP&Design)

Anledningen till denna webbversion av artiklarna är egentligen privat och densamma som anledningen till HTML – att ha dem tillgängliga med text och bild oberoende av plattform och oberoende av de program de ursprungligen skapades i. Syftet med publiceringen av artiklarna är att sprida kunskap, och om du hittar något av intresse eller nytta är du välkommen.

Den i tryck publicerade artikeln och den här publicerade artikeln är egentligen skilda publikationer. De flesta artiklar på denna webbplats återger mitt manus, inte den redigerade text som publicerats i tryck – på gott och på ont. Samtliga artiklar har, i fråga om text och illustration, omarbetats och uppdaterats i förhållande till den ursprungliga versionen. Sådan uppdatering sker fortlöpande, när så befinnes lämpligt.

©Artiklarna är upphovsrättsligt skyddade.
Text och bild ägs av DataScript Stefan Lundhem.
Artiklar eller delar av artiklar får inte kopieras eller åter publiceras.
Artiklarna får citeras med angivande av källan.
Länk får ges till webbplatsen, till artiklar eller till delar av artiklar.

Stefan Lundhem
den 16 april 2000