Riksdagen ger ut handskrivna riksdagsprotokoll från 1600- och 1700-talen i modernt tryck


Så förbytes alt, och hwad man den ena tiden anser som omöijeligit, händer dock en annan*

Välkommen till Ståndsprotokollen

Riksdagsprotokollen från 1600- och 1700-talen skrevs för hand och sparades i ståndens arkiv. De var hemliga och trycktes inte. Handstilen var den tyska kursiven, som kan vara mycket svårläst. Idag finns de i riksarkivet. Riksdagen ger ut dem i tryckt form, med bokstavstrogen återgivning av handskriftens ord och stavning, så att alla som kan svenska kan läsa vad som hände på dessa riksdagar. Nu finns de flesta som böcker, några finns tillgängliga på diskett och snart kan de finnas tillgängliga för hela världen på Internet.
Mer fakta
om protokollsutgivningen.

Allt mellan himmel och jord

De gamla ståndsprotokollen öppnar dörren till en svunnen tid. Protokollen täcker alla livets områden, alltifrån ungdomens fritidsnöjen och förföljelsen av fritänkare till brännvinsbränning och dödsstraff för barnamord. Här kan vi läsa de spännande debatterna från den tid då Sverige förklarade krig mot Ryssland och riksdagsmännen var så oense att de började slåss i riddarhuset. Protokollen ger en enastående kontakt med tidens sätt att tänka och uttrycka sig. Mer om historiska exempel. Mer om riksdagens historia.


Beställ eller låna


Utgåvorna av ståndsprotokollen från 1600- och 1700-talen finns på Riksdagsbiblioteket, Riksarkivet, på universitetsbiblioteken och på de flesta länsbibliotek. Du och Din skola kan också köpa böckerna till förmånliga priser. Tre ståndsprotokoll finns nu på diskett och fler kommer. Men du kan direkt ta dig en titt på Prästeståndets protokoll 1740-1741.


Ta fram protokollet på skärmen

Du kan ta upp de första 100 sidorna av den senaste protokollsutgåvan, Prästeståndets protokoll 1740-1741, på din bildskärm och läsa texten där, och du kan snart ta hem hela protokollstexten i text-format till din egen dator. Här publicerar vi av utrymmesskäl endast en del av själva protokollstexten, utan bilagor, register och fotnoter. Hela materialet kan du beställa från

Ståndsprotokollen
Riksdagsbiblioteket,
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
tel 08-786 4227
stefan.lundhem@riksdagen.se


*Biskopen i Lund, Olof Celsius d.y., vid riksdagen 1778-1779 angående religionsfrihet. Nu kan dessa visdomsord få stå för att dessa gamla riksdagsprotokoll kan göras tillängliga för alla i hela världen.


Senast ändrad 4 maj 1995 Stefan Lundhem Riksdagsbiblioteket