Beställ typsnitt

Beställt typsnitt levereras via e-post inom en vecka, mot faktura.
För privatpersoner och föreningar krävs förhandsinbetalning mot faktura.

Ange Typsnitt, Plattform (Mac/Windows), Typsnittsformat och Antal licenser.

Välkommen med din beställning!

Typsnitt

Plattform

Typsnittsformat

Pris
exkl.
moms

Pris
inkl.
moms

Garajannon Display

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Display Italic

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Medium

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Medium Italic

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Text

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Book

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Book Italic

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Small Caps

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Garajannon Fraction

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Anfang

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Capitalis

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Display

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Display Semibold

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Display Bold

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Antiqua

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Medium

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Medium SemiBold

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Medium Bold

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Text

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Book

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Book SemiBold

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Book Bold

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Spartacus Italic

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Primus

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Fournament

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Beckhem Gothic

Mac / PC

PostScript / TrueType

400 kr

500 kr

Fyris Fraction Antikva

Mac / PC

PostScript / TrueType

300 kr

375 kr

Fyris Fraktur

Mac / PC

PostScript / TrueType

300 kr

375 kr

Bessie

Mac / PC

PostScript / TrueType

300 kr

375 kr

Billie

Mac / PC

PostScript / TrueType

300 kr

375 kr

Terminator

Mac / PC

PostScript / TrueType

300 kr

375 kr

Heltime

Mac / PC

PostScript / TrueType

300 kr

375 kr

Krabat

Mac / PC

PostScript / TrueType

300 kr

375 kr

< - - - Sidan uppdaterad 110810 - - - >