Typografiska länkar

Sidan uppdateras kontinuerligt

Information

• All Good Things Typography – information om typsnitt och typografi, länkar till programvara för typsnittshantering i Windows.
http://www.redsun.com/typography/

• Typophile – information och ibland meningsfull diskussion om typografi och typsnitt. Väl värd ett besök. Överdesignad och teknikglad med exkluderande användargränsnitt.
http://www.typophile.com

• W3C – World Wide Web Consortiums webbplats, med specifikationen för CSS och XSL, samt introduktioner och utbildningsavsnitt.
http://www.w3.org/Style/

• Will Harris – webbplats med information om typsnitt och formgivning där Will Harris marknadsför sig själv.
http://www.will-harris.com/type.htm

Fontproducenter

• Adobe –  marknadsföring och försäljning av kvalitetsfonter. Fullständig och användbar stilkatalog med sökfuntioner på webben. Rekommenderas.
http://www.adobe.com/se/products/type.html

• Monotype Libraries. Skrytig och svårtillgänglig sajt med världens bästa typsnitt. Väldesignad och kul marknadsföring och försäljning av typsnitt. Stanley Morison roterar i sin grav. Inte helt fel.
http://www.monotype.com/libraries

• Apple –  ingående inormation om Apples typsnittsteknologi med fokus på dagens och morgondagens teknik. Ett måste för varje typofil som vill vara med ett tag till...
https://developer.apple.com/fonts//

• Bitstreams webb med information om deras typsnitt och programvaror.
http://www.bitstream.com

• Emigre – marknadsföring och försäljning av företagets typsnitt, magasin och övriga produkter. Hela stilkatalogen på webben, med bra stilprov. Synnerligen enkel men fungerande formgivning.
http://www.emigre.com

• Fontanova – Johan Ströms webb med presentation och försäljning av hans framgångsrika typsnitt Indigo Antiqua. Stilrent och funktionellt formgiven.
http://www.fontanova.se

• Font Bureau – marknadsföring och försäljning av fontföretagets typsnitt, med information om dess formgivare.
http://www.fontbureau.com

• FontFontFinder – det tyska fontföretaget FontFonts stilkatalog på webben, för marknadsföring av deras typsnitt, med bra stilprover, information om formgivarna och begränsat urval gratistypsnitt. Mycket innehållsrik och minimalistiskt formgiven.
http://www.fontfont.de

• Linotype – fontföretagets röriga webbplats för marknadsföring och försäljning av deras typsnitt. Endast ett urval av Linotypes mest populära och nya fonter presenteras, resten finns på CD. Bra information om nya typsnitt och formgivare.
http://www.linotypelibrary.com

• Microsofts utmärkta webb om webbtypografi och TrueType och OpenType, verktyg för inbäddning av fonter och länkar till typsnittswebbar. Har dessvärre dragit in sin tjänst med fria och kontinuerligt uppdaterade typsnitt.
http://www.microsoft.com/typography/

• ITC:s webb med information om deras typsnitt med mera.
http://www.itcfonts.com/

Fontleverantör

• MyFonts – en veritabel portal för typsnitt, med marknadsföring och försäljning av typsnitt från olika leverantörer, länkar till flera hundra fontföretag, förteckning över fontprogram, fontnyheter, m.m.
http://www.myfonts.com

• Fontshop – svensk fontleverantör av bl.a. FontFonts fonter.
http://www.fontshop.se

• Fontbolaget – svensk fontleverantör.
http://www.fontbolaget.se

Programvara

• FontLab – marknadsföring och försäljning av företagets programvara för typsnittsframställning och fontkonvertering, bl.a. FontLab  och TypeTool.
http://www.fontlab.com.

• High-Logic – marknadsför shareware-programmet FontCreater för bearbetning av TrueType-typsnitt, samt viss annan freeware programvara.
http://www.high-logic.com

Gratistypsnitt

• 1001FreeFonts – sympatisk men grafiskt tung amatörsite med fria typsnitt för mac och pc, företrädesvis dekorativer av skiftande kvalitet. Avdelningen "Cool Links" har länkar till andra webbplatser med gratis-fonter. Avdelningen"Font Tools" har länkar till High-Logics FontCreator och shareware-program.
http://www.1001freefonts.com/fontfiles

• The Font Pool – webbplats med freeware och shareware TrueType-typsnitt.
http://www.fontpool.com

• LarabieFonts – Ray Larabies hemsida med hans typsnitt, somliga gratis, andra kommersiella, samtliga av tveksamt värde.
http://www.larabiefonts.com

Identifiering av typsnitt

• The Font Finder – översikt över databaser, kataloger, böcker,  fontföretag etc.
http://www.font-finder.com/index.html

• MyFonts – Bitstreams tjänst där man kan söka på typsnittets namn, egenskaper, formgivare, typsnittsföretag etc.
http://www.myfonts.com/

Övrigt

• ATypI – Association Typographique Internationales webbplats med ibland intressant information om deras verksamheter och utmärkelser .
http://www.atypi.org

• Stockholms Typografiska Gille – föreningens hemsida med information om medlemmar, aktiviteter, historik med mera.
http://stockholmstypografiskagille.se

• TypeRight – en organisation för typsnittsformgivare och fontföretag som verkar för upphovsrättsligt skydd av typsnitt. Webbplatsen innehåller regelverk och nyheter om tvister.
http://www.typeright.org

     

    | FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Länkar | Innehåll | Om |

    < - - - Sidan uppdaterad 130110 - - - >