Garajannon

Display

Display Italic

Medium

Medium Italic

Text

Book

Book Italic

Small Caps

Fraction

Multiple MasterTypsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

Garajannon Fraction
Garajannon Fraction
Hymfedorgia

Garjannon Book 3
Garjannon Book 3
Garjannon Fraction 5

Garjannon Fraction 6

Garjannon Fraction 7

Garjannon Fraction 8
Garjannon Fraction 9

Skriv ut högupplöst stilprov i pdf-format

FyrisFonts Garajannon Fraction är en bråktalsfont, med små knubbiga siffror, som är en fri tolkning av siffrorna i Garajannon Small Caps.

Bråktalen kan användas tillsammans med Garajannon Book, Text och Medium. Tecknen finns på tangenterna a–o respektive A–O. De vertikala bråktalen kan dessutom kombineras fritt för att skapa unika bråktal eller matematiska värden. Täljarna finns på tangenterna p–y och nämnarna på tangenterna P–Y, medan det horistontella bråkstrecket finns på skift-bindestreck eller understryckning.

De knubbiga index-siffrorna kan användas för fotnoter och annan markering. Det finns två typer av index-siffror. En serie baseras på de mindre siffrorna i bråktalen med horisontellt bråkstreck, vilka nås via tangenterna skift-1–0. Den andra serien baseras på de lite större siffrorna i de diagonala bråktalen, som nås via tangenterna 1–0. I båda fallen är index-siffrorna placerade så att de "hänger på h-höjden", som är den korrekta placeringen av notsiffror och andra upphöjda tecken.

Dessa bråktal och indexsiffror kan givetvis med viss framgång användas även tillsammans med andra antikvor än Garajannon, men för ett mer generellt bruk lämpar sig Fyris Fraction bättre.

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 400 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 010222 - - - >