Typsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

ram
0
2

3

5

6

6

7

8

1
2

3

4

5

6

8

9

Skriv ut högupplöst stilprov i pdf-format

FyrisFonts Fraction är en bråktalsfont som passar till de flesta antikvor, däribland Spartacus och Garajannon, och populära antikvor som Sabon och Bembo.

Det togs ursprungligen fram för att i historiska texter återge de bråktal som användes förr, men som inte är standard i moderna typsnitt.

I detta syfte har FyrisFraction konstruerats så att man kan skriva vilka konstiga bråktal som helst, vilket kanske är den största poängen med FyrisFraction.

De fasta bråktecknen är placerade på bokstavstangenterna A–O. För att få fram egna bråktal med FyrisFraction skriver man skift-tecken för täljare, snedstreck eller skift-understrykning för bråkstrecket och tecken för nämnaren. Dessa siffror finns på bokstavstangenterna P–Y respektive p–y.

FyrisFraction är uppdelad på två fonter: FyrisFraction One med diagonalt bråkstreck och lite större siffror, och FyrisFraction Two med horisontellt bråkstreck och mindre siffror. Anledningen till uppdelningen är att ge god och logisk tillgång till siffrorna på tangenbordet. De säljs dock som en font.

Båda sifferserierna kan användas som små index-siffror för nottecken och annan uppmärkning. Index-siffrorna är placerade så att de i princip "hänger på h-höjden", d.v.s. de ligger på samma höjd som högsta punkten på en uppstapel. Placeringen varierar lite grand beroende på vilket typsnitt som används i texten. Dessa index-siffror nås via tangenterna a–j.

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 400 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 010224 - - - >