Du kan jämföra stilsorternas utseende i Garajannon och Spartacus genom att studera de stora "abc"-exemplen. Välj en font ur typsnittslistan och justera vid behov bildens placering genom att försiktigt rulla listerna. Sidan kräver bildskärm på minst 600x800.