Spartacus

Anfang

Capitalis

Display

Display SemiBold

Display Bold

Antiqua

Regular

Normal

Medium

Medium SemiBold

Medium Bold

Text

Book

Book SemiBold

Book Bold

Italic

MultipleMaster

MultipleMaster BoldTypsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

Spartacus

Anfang

Spartacus Anfang 1

Spartacus Anfang 2

Spartacus Anfang 3

Spartacus Anfang 4

Spartacus Anfang 5

Spartacus Anfang 6

Spartacus Anfang 6

{short description of image}

Spartacus Anfang 10

Spartacus Anfang 10

Spartacus Anfang 11

Länk till Jämför abc

Skriv ut högupplöst stilprov i pdf-format


SPARTACUS ÄR EN variant av den romerska versalskriften, Capitalis Monumentalis, som höggs in i monument. Den blev förebild för versalerna i vårt alfabet. Spartacus bygger på konstnären Albrecht Dürers bok Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt från 1525, en lärobok i konsten att använda passare och linjal för att skapa illustrationer och tecken.

Dürers konstruktionsdetaljer var avsedda som stöd för frihandsteckning, för att ge balans och proportion åt tecknen, men de var inte avsedda att följas slaviskt. I Spartacus Anfang återges dessa konstruktionslinjer och cirklar. Dessa tecken är avsedda för anfanger och dekorativa syften.

Spartacus följer Dürers ansvisningar så långt det är möjligt. Där de är ofullständiga eller ger alltför märkliga resultat tillåter jag mig en lite friare tolkning i Dürers anda. Bokstäver som saknas, nämligen J, U odh W, liksom siffror, skiljetecken och internationella (diakritiska) tecken är också de mina tolkningar i Dürers anda.

Dürer anvisar i allmänhet flera alternativa teckenformer. Två av dem återfinns i denna version av Spartacus, på gemen- och versaltangenterna. Tydliga skillnader finns mellan de olika varianterna av t.ex. A, S och T och små skillnader finns mellan t.ex. B, P och K. Bokstäverna M, O och Q har därutöver extra alternativ.

Konstruktionsdetaljerna skiljer i allmänhet mellan gementangenternas och versaltangenternas tecken.

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 400 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 070811 - - - >